Poskytnutie adresy sídla -  Virtuálna kancelária

Virtuálna kancelária a sídlo spoločnosti na dobrej adrese ako konkurenčná výhoda

Čo je to virtuálna kancelária?

Zriaďte si virtuálnu kanceláriu za zlomok ceny klasického prenájmu

Súčasná kríza núti firmy šetriť aj na položkách, ktoré boli pre firmu doposiaľ samozrejmosťou. Náklady spojené s prenájmom kancelárskeho priestoru, zariadením a vybavením kancelárie pracovníkmi predstavujú  druhú najväčšiu položku vo firemnom rozpočte.

V súčasnosti je potrebné zvažovať všetky náklady  oveľa dôkladnejšie.

Služby registračného a administratívneho sídla umožňujú  firmám podnikať s imidžom profesionálnej spoločnosti na prestížnej adrese, ale bez nutnosti vynakladania vstupných a prevádzkových nákladov na vybavenie kancelárie, uzatvárania zmluvy na dlhodobý prenájom a zamestnávania administratívneho personálu. "Virtuálna kancelária" neznamená, že žiadna kancelária neexistuje. Ide však o to, že jeden priestor a adresu prevádzkovateľ prenajíma viacerým firmám a vďaka tomu sú náklady pre nájomcov oveľa nižšie.
Mnohí podnikatelia považujú za dôležité aj  vymazanie  adresy svojho trvalého bydliska zo svojej vizitky.

Poskytnutie sídla je ideálné pre začiatočné alebo teritoriálne nevhodné umiestnenie spoločnosti.

Základnou službou, ktorú v rámci služieb ponúkame, je poskytnutie adresy na účely umiestnenia sídla spoločnosti. V rámci služby zabezpečujeme absolútne všetkých podmienok, ktorými právne predpisy sídlo spoločnosti vymedzujú (v súlade so Živnostenským a Obchodným zákonníkom). Ide najmä o označenie sídla spoločnosti obchodným názvom a identifikačným číslom, prijímanie písomností zasielaných na adresu spoločnosti, zaistenie kontaktu spoločnosti s verejnosťou a štátnymi orgánmi.

Cena za sídlo spoločnosti v biznis centre Midway je 20 EUR/mesačne minimálny prenájom 1 rok). V tejto cene je zahrnuté každodenné  osobné  preberanie pošty a jej úschova. V rámci poskytovaných služieb pre klientov, okrem samotnej registračnej adresy, zabezpečujeme ďalej  notifikáciu o prijatej pošte, preposielanie, prípadne skenovanie pošty, zaistenie kontaktu spoločnosti s verejnosťou a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a inými úradmi. Všetky tieto dodatkové služby sú za príplatok. Cenní dodatkových služieb Vám poskytneme na vyžiadanie.

Spoločnosť Midway, s.r.o.  momentálne prevádzkuje biznis centrum v centre Piešťan na Štefánikovej ulici. Naši klienti tak za zlomok ceny získavajú služby profesionálneho externého tímu, ktorý sa stará o kompletnú administratívnu podporu, zatiaľ čo klient sa môže sústrediť na svoj biznis.

Spoločnosť Midway, s.r.o.  svoje administratívne priestory vlastní a tak garantuje svojim klientom nemenný vzťah k poskytovanej adrese.

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácií o službách Midway, s.r.o. nás prosím  kontaktujte na e-mail:  sro.midway@gmail.com alebo telefonicky natelefónnm čísle 0911640258.