Zmeny v obchodnom registri

Zmeny v obchodnom registri

Neobávajte sa menších či väčších zmien vo vašej spoločnosti. Pre našich klientov zabezpečíme odbornú právnu podporu a všetko za Vás vybavíme.

Malá zmena 

  • Zmena obchodného mena spoločnosti
  • Zmena sídla spoločnosti
  • Zmena osobných údajov spoločníka
  • Iné zmeny v spoločnosti

Veľká zmena 

  • Prevod obchodného podielu spoločníka
  • Vymenovanie alebo odvolanie konateľa
  • Rozšírenie alebo vymazanie predmetu činnosti podnikania spoločnosti